Angielski do certyfikatu FCE/CAE
Stacjonarnie/online
  1. Home
  2. Dorośli
  3. Język angielski
  4. Angielski do certyfikatu FCE/CAE

Przygotowanie do Certyfikatów Cambridge: FCE (First Certificate in English) i CAE (Certificate in Advanced English)
 

 

Nasz kurs "Przygotowanie do Certyfikatów Cambridge: FCE i CAE" został stworzony z myślą o osobach, które chcą zdobyć prestiżowe certyfikaty uniwersytetu Cambridge, potwierdzające ich umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie zaawansowanym (CAE) lub średniozaawansowanym (FCE). Ten intensywny kurs zapewni Ci solidne przygotowanie do obu egzaminów, umożliwiając Ci osiągnięcie sukcesu na każdym etapie.

 

Co to jest FCE?


Egzamin FCE, czyli First Certificate in English, to jeden z najpopularniejszych międzynarodowych egzaminów języka angielskiego, organizowany przez Uniwersytet Cambridge. Jest to egzamin, który potwierdza umiejętność komunikacji w języku angielskim na poziomie średniozaawansowanym (B2) według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR).

 

Oto kilka kluczowych informacji na temat egzaminu FCE:


❇️ Poziom zaawansowania: FCE jest egzaminem na poziomie średniozaawansowanym. Osoba zdająca ten egzamin powinna być w stanie komunikować się w języku angielskim w różnych sytuacjach codziennego życia oraz w środowisku pracy.

❇️ Certyfikat międzynarodowy: Certyfikat FCE jest uznawany na całym świecie i jest często wymagany przez uczelnie i pracodawców jako dowód umiejętności językowych. Jest to jeden z pierwszych kroków w zdobywaniu zaawansowanych kwalifikacji językowych.

❇️ Struktura egzaminu: Egzamin FCE składa się z pięciu części: Reading (czytanie), Writing (pisanie), Listening (słuchanie), Speaking (mówienie) i Use of English (wykorzystanie języka). Każda z tych części ocenia różne umiejętności językowe, takie jak rozumienie tekstu pisanego, umiejętność rozumienia mówionego, pisanie tekstów oraz umiejętność konwersacji w języku angielskim.

❇️ Use of English: Jedną z charakterystycznych cech egzaminu FCE jest część "Use of English", która ocenia znajomość gramatyki, słownictwa oraz umiejętność wykorzystywania języka angielskiego w różnych kontekstach. To często uważane za jedno z bardziej wymagających zadań egzaminacyjnych.

❇️ Ocena: Wyniki egzaminu FCE są oceniane na skali od Fail (niezdany) do Pass with Distinction (zaliczenie z wyróżnieniem). Po zdaniu egzaminu, kandydat otrzymuje certyfikat potwierdzający uzyskanie określonego poziomu, co może być wykorzystane w celach edukacyjnych lub zawodowych.

 

Egzamin FCE jest powszechnie używany jako dowód umiejętności językowych w wielu krajach i może pomóc osobom w rozwoju kariery zawodowej, podjęciu studiów lub emigracji do krajów anglojęzycznych. Jest to ważne osiągnięcie dla osób, które chcą udowodnić swoją biegłość w języku angielskim na poziomie średniozaawansowanym.

 

 
Co to jest CAE?


Egzamin CAE, czyli Certificate in Advanced English, to renomowany międzynarodowy egzamin języka angielskiego organizowany przez Uniwersytet Cambridge. Jest on skierowany do osób, które chcą udowodnić zaawansowaną biegłość w języku angielskim na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR).

 

Oto kilka kluczowych informacji na temat egzaminu CAE:


🔶 Poziom zaawansowania: CAE to egzamin na poziomie zaawansowanym. Osoba zdająca ten egzamin powinna być w stanie swobodnie komunikować się w języku angielskim zarówno w codziennych sytuacjach, jak i w bardziej wymagających kontekstach akademickich lub zawodowych.

🔶 Certyfikat międzynarodowy: Certyfikat CAE jest uznawany na całym świecie i jest często wymagany przez uczelnie wyższe, pracodawców oraz instytucje edukacyjne jako dowód zaawansowanych umiejętności językowych. Jest to certyfikat doceniany zarówno w celach edukacyjnych, jak i zawodowych.

🔶 Struktura egzaminu: Egzamin CAE składa się z pięciu części: Reading and Use of English (czytanie i wykorzystanie języka), Writing (pisanie), Listening (słuchanie), Speaking (mówienie) oraz zadania pisemnego związane z tematem wybranym przez kandydata. Każda z tych części ocenia różne umiejętności językowe.

🔶 Reading and Use of English: Ta część egzaminu ocenia zarówno rozumienie tekstu pisanego, jak i umiejętność wykorzystywania języka angielskiego w kontekstach różnych zadań.

🔶 Ocena:  Wyniki egzaminu CAE są oceniane na skali od Fail (niezdany) do Pass with Distinction (zaliczenie z wyróżnieniem). Po zdaniu egzaminu, kandydat otrzymuje certyfikat potwierdzający uzyskanie określonego poziomu biegłości językowej.

🔶 Przygotowanie do studiów i pracy: Posiadanie certyfikatu CAE jest szczególnie cenne dla osób, które planują studiować na uczelniach wyższych w języku angielskim lub pracować w środowisku anglojęzycznym. Jest to dowód na zdolność do skomunikowania się na poziomie zaawansowanym.

 

Egzamin CAE jest uważany za jedno z najważniejszych osiągnięć w dziedzinie nauki języka angielskiego na poziomie zaawansowanym i może znacząco wpłynąć na rozwijanie kariery zawodowej oraz możliwości edukacyjne. Dlatego jest popularnym celem dla wielu osób, które chcą podnieść swoje umiejętności językowe na wyższy poziom.

 

Cele naszego kursu:


✅ Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych: Kurs umożliwia rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu, czytania, mówienia i pisania w języku angielskim na poziomach wymaganych przez certyfikaty FCE i CAE.

✅ Zrozumienie struktury i formatu egzaminów: Nasi doświadczeni lektorzy przygotują Cię do specyficznych zadań egzaminacyjnych, pomagając zrozumieć strukturę i format testów FCE i CAE.

✅ Trening w zakresie strategii egzaminacyjnych: Nauczysz się skutecznych strategii radzenia sobie z różnymi rodzajami zadań na egzaminach, co zwiększy Twoje szanse na osiągnięcie wysokich wyników.

✅ Rozwijanie słownictwa i gramatyki: Poprzez różnorodne ćwiczenia i lekcje, kurs umożliwi Ci poszerzenie słownictwa oraz doskonalenie struktury gramatycznej języka angielskiego.

✅ Praktyka egzaminacyjna: W trakcie kursu będziesz miał/a okazję do wielokrotnej praktyki egzaminów próbnych, dzięki czemu nabędziesz pewność siebie i zrozumiesz, na czym polega proces egzaminacyjny.

 

Metody nauczania:


✅ Lekcje grupowe: W grupach o ograniczonej liczbie uczestników będziesz miał/a okazję do aktywnego uczestnictwa w dyskusjach, ćwiczeń i interakcji z innymi uczestnikami.

✅ Będziemy nieustannie rozwiązywali wszystkie typy zadań egzaminacyjnych, omawiali je szczegółowo i rozwiewali Twoje wątpliwości.

✅ Zadania domowe: Dostaniesz regularne zadania do pracy w domu, aby utrwalić materiał i zwiększyć efektywność nauki.

✅ Egzaminy próbne: Przeprowadzimy serię egzaminów próbnych, abyś mógł/mogła poznać atmosferę egzaminacyjną i ocenić swój postęp.

 

Wymagania wstępne: Zalecane jest, aby uczestnicy mieli już zaawansowany poziom języka angielskiego (minimum B1) przed rozpoczęciem kursu.

 

Po ukończeniu naszego kursu i zdaniu wewnętrznego egzaminu próbnego na ocenę A lub B zostaniesz zgłoszony na egzamin oficjalny organizowany przez akredytowane placówki w najbliższym mieście.  Po zdaniu egzaminu FCE lub CAE, otrzymasz oficjalny certyfikat Cambridge.

 

Zalety posiadania certyfikatów FCE i CAE:


❇️ Znaczne zwiększenie szans na znalezienie pracy: Posiadanie certyfikatu FCE lub CAE potwierdza Twoje umiejętności językowe na międzynarodowym poziomie i może znacznie poprawić Twoje perspektywy zawodowe. Pracodawcy często wymagają tych certyfikatów od swoich kandydatów, co otwiera drzwi do lepszych ofert pracy.

❇️ Łatwiejszy dostęp do edukacji: Wiele uczelni na całym świecie uznaje certyfikaty Cambridge jako dowód wystarczającego poziomu językowego do podjęcia studiów lub kursów specjalistycznych w języku angielskim. Posiadanie tych certyfikatów ułatwia również ubieganie się o stypendia zagraniczne.

❇️ Zwiększone pewności siebie w komunikacji: Przygotowanie do egzaminów FCE i CAE wymaga rozwijania umiejętności komunikacji w języku angielskim na różnych poziomach. To z kolei sprawia, że stajesz się pewniejszym mówcą i bardziej zaawansowanym użytkownikiem języka w codziennych sytuacjach.

❇️ Rozwinięcie umiejętności życia i pracy w krajach anglojęzycznych: Posiadanie certyfikatów Cambridge otwiera drzwi do życia i pracy w krajach anglojęzycznych.

❇️ Podniesienie samooceny: Zdanie wymagającego egzaminu jak FCE lub CAE jest ogromnym osiągnięciem. To może znacznie podnieść Twoją samoocenę i poczucie własnej wartości.

❇️ Możliwość kontynuacji nauki: Posiadanie certyfikatu FCE może stanowić doskonałą bazę do dalszej nauki na poziomie CAE, a później nawet CPE (Certificate of Proficiency in English), co pozwala ciągle podnosić swoje umiejętności językowe.

 

 

Posiadanie certyfikatów Cambridge FCE i CAE to nie tylko znak doskonałej znajomości języka angielskiego, ale także otwarcie drzwi do wielu nowych możliwości zawodowych i edukacyjnych. Nasz kurs "Przygotowanie do Certyfikatów Cambridge: FCE i CAE" jest idealnym krokiem w kierunku osiągnięcia tych celów i rozwinięcia swoich umiejętności językowych na poziomie zaawansowanym lub średniozaawansowanym.

Wiek Wielkość grupy Tryb nauki Liczba godzin w semestrze Cena
18+ 7-8 osób stacjonarny/online 32 1 semestr = 5 rat x 260 zł lub jednorazowo (rabat 4%) 1248 zł.
cogito__icon--5
Sprawdź inne kursy

83-340 Sierakowice

Ks. Bernarda Łosińskiego 1

84-300 Lębork

ul. Staromiejska 27A

Telefon kontaktowy:

788 616 823, 606 616 148

E-mail:

biuro@cogito-koszalka.pl

MarkerZobacz Cogito na mapie