Logo Facebook
Home Metody Metoda komunikatywna
Metody
stosowane w Cogito

Metoda komunikatywna

Metoda komunikatywna zakłada maksymalny nacisk na naukę i praktykowanie konwersacji. Jednocześnie nie odbywa się to bez wprowadzania elementów gramatycznych oraz leksykalnych. Ważnym aspektem metody komunikatywnej jest nacisk na rozumienie ze słuchu oraz sprawne porozumiewanie się.

 

Zajęcia (największy skutek odnoszą te odbywane minimum dwa razy w tygodniu) oparte są na sytuacjach codziennych, wziętych z życia i języka potocznego. Dopiero po opanowaniu metody konwersacji rozwijane są takie umiejętności jak zdolności pisania tudzież zdolności gramatycznych.

 

Jako, że zadaniem tej metody jest rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, zajęcia często przyjmują formę: pracy w parach lub grupach wymagającej negocjacji i kooperacji między uczniami; zadań opartych o płynność mówienia, co wzmacnia pewność uczniów; odgrywania ról, podczas których uczniowie ćwiczą i rozwijają funkcje językowe.

Zapraszamy na bezpłatne zajęcia próbne

Rola nauczyciela

Rolą nauczyciela w tej metodzie jest przede wszystkim tworzenie jak najwięcej sytuacji do porozumiewania się. Język jest postrzegany jako całość i wszystkie aspekty są ważne.

 

Jednak duży nacisk kładzie się na wykorzystywanie danej struktury w praktyce, co wypada, co nie i w jakim kontekście. Znajomość kultury jest konieczna do poprawnego posługiwania się językiem.

 

W trakcie zajęć, języka ojczystego używa się tak rzadko jak to tylko możliwe.