Logo Facebook
Home Metody Metoda Callana
Metody
stosowane w Cogito

Metoda Callana ma swoje początki w 1960 roku

Metoda Callana ma swe początki w 1960 roku. Organizacja Metody Callana przez 15 lat prowadziła prace badawcze związane z jej doskonaleniem i sprawdzaniem. Metoda zyskała bardzo pozytywne opinie wśród największych autorytetów zajmujących się nauczaniem języka angielskiego. 

Jak to działa ?

Dokładne tłumaczenie zasad działania Metody mogłoby zabrać wiele stron, ale podstawą jest to, że student mówi i słucha czterokrotnie więcej w czasie lekcji, niż stosując jakąkolwiek inną formę nauki języka.

 

W związku z tym uczy się on w czterokrotnie krótszym czasie niż jest to możliwe przy zastosowaniu jakiejkolwiek innej metody.

Mówimy 12 600 słów na godzinę

12 600 słów na godzinę

Nauczyciele Callana mówią do studentów z prędkością ok. 240 słów na minutę (dwukrotnie szybciej niż w innych metodach) oraz zarówno nauczyciele jak i studenci mówią przez cały czas trwania lekcji.

 

Średnia prędkość rozmowy podczas lekcji wnosi 210 słów na minutę, co oznacza, że student Callana słyszy ok. 12 600 słów na godzinę. W innych metodach jest to liczba tylko ok. 3 000 słów. 

Regularne powtórki

Metoda Callana osiąga tak dużą prędkość mówienia i rozumienia poprzez zadawanie studentom tych samych pytań podczas każdej lekcji aż do momentu, kiedy będą oni rozumieli i odpowiadali przy największej prędkości.  

STUDENT MUSI MÓWIĆ

Spośród czterech aspektów nauki języka obcego - czytanie, pisanie, mówienie i rozumienie - mówienie uważa się zwykle za najtrudniejsze. Jak już wcześniej wspomniano, student uczący się Metodą Callana jest zmuszony nie tylko do słuchania przez cały czas, ale również do mówienia, gdyż wciąż zadawane mu są pytania.

Słaba pamięć pokonana przez regularną powtórkę

Dwaj najwięksi wrogowie uczenia się to nuda i słaba pamięć. Metoda Callana pokonuje nudę przez szybkość, a słabą pamięć przez powtórki. 

Nieśmiałość pokonana

Kolejną zaletą Metody Callana jest to, że pokonuje ona nieśmiałość studenta. W metodzie Callana, bazującej w większości na pracy ustnej pytanie - odpowiedź, student jest zmuszany do mówienia, a w konsekwencji szybko pokonuje swój lęk.

Słaba pamięć i nieśmiałość pokonane przez regularną powtórkę

ZAAKCEPTUJ METODĘ callana TAKĄ, JAKA ONA JEST - TO DZIAŁA!

Zapraszamy na BEZPŁATNE zajęcia próbne!